KLICTRAVEL.CZ > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky serveru www.klictravel.cz  

1. Rezervace ubytování
Zájemce o rezervaci ubytování odešle poptávku/žádost o rezervaci přes objednávací formulář, případně E-mailem nebo faxem. Vyplní-li uživatel e-mailovou adresu, bude mu zasláno potvrzení o přijetí rezervace. Během 3 dnů (platí pro pracovní dny) bude poptávka/rezervace vyřízena a písemně potvrzena, případně při nedostatku volných míst bude navrhnuto náhradní řešení. Na základě zpětného písemného potvrzení ze strany zákazníka obdrží tento konečné potvrzení spolu s kalkulací a bankovním spojením.

2. Způsob platby
Celková platba musí být uhrazena před příjezdem (jestliže není dohodnuto jinak). Celková částka za pobyt bude vyčíslena v potvrzení rezervace, kterou zákazník obdrží e-mailem. Po zaplacení obdrží zákazník ubytovací poukaz (VOUCHER), kterým se prokáže při příjezdu v recepci ubytovacího zařízení.

3. Storno podmínky
Objednatel v době max. 30 dnů před poskytnutím první objednané služby upřesní snížení objednané kapacity bez poplatků storno. Pokud dojde ke snížení kapacity v kratší lhůtě, řídí se stornopoplatky dle následujících podmínek.
29 - 16 dnů před poskytnutím první objednané služby 40% z ceny objednaného ubytování, které bylo stornováno.
15 – 9 dnů před poskytnutím první objednané služby ve výši 70% z ceny objednaného ubytování, které bylo stornováno.
8 - 0 dnů před poskytnutím první objednané služby poplatek ve výši 100% z ceny objednaného ubytování, které bylo stornováno.

4. Zrušení rezervace
Rezervaci lze zrušit pouze písemnou formou e-mailem.

5. Reklamace
Zákazník je povinen své požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služeb v místě konání pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše s poskytovatelem služeb písemnou reklamaci nebo ji zaznamená do voucheru. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.

6. Pojištění
Cestovní kancelář Klíč s.r.o. má uzavřenou Pojistnou smlouvu záruky pro případ úpadku č. 17 106 00131 s Generali Pojišťovnou a.s..